ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Naše programy Školy v přírodě propojují teoretické znalosti a praktické poznatky. Naší hlavní přidanou hodnotou je skutečná škola hrou, tedy názorná demonstrace teorie v reálném prostředí. Vyberte si pro svou školu v přírodě APALUCHA.CLUB a vaši žáci s námi objeví kouzla přírody, společně prozkoumáme záhady života, nahlédneme do tajů přírody a naučíme se mnoho nového. Ze spolužáků se stanou opravdoví kamarádi, kteří se díky odlišnému prostředí lépe poznají. 

Programy školy v přírodě navazují na rámcový vzdělávací plán. Program je vždy vybírán dle úrovně skupiny, jejích specifik a dynamiky kolektivu. Jednotlivé aktivity na sebe logicky navazují a jsou propojené hlavní linií příběhu. Celým pobytem skupinu vede zkušený tým, který pohotově řeší nejen zvídavé dotazy, ale také neočekávané situace.

Zážitková pedagogika není jen o zábavě, ale také o nových znalostech a dovednostech, které žáci během pobytu na škole v přírodě získají. Naše programy kombinují ekologickou výchovu, zážitkovou pedagogiku, sociální a osobnostní rozvoj. Budujeme v dětech týmovou spolupráci a schopnost komunikace. 

Unikátní přidanou hodnotou našich programů je zařazení zážitkového kurzu první pomoci. Kurz je uzpůsobený věku účastníků. Děti se naučí zásady poskytování první pomoci a jak pomoci zraněnému kamarádovi a případně mu dokonce zachránit život. Kurz nepřináší pouze znalost první pomoci. Děti také získají dovednost chování v náročné situaci, vzájemným nácvikem první pomoci posilují pocit zodpovědnosti a sounáležitosti ve skupině. Kurz první pomoci pro nás zajišťují profesionální instruktoři s mnohaletou praxí.

Program Školy v přírodě je rozdělen v denním programu do tří základních bloků: dopolední, odpolední a večerní blok. Dopolední blok je vzdělávací se zaměřením na získávání nových poznatků nebo prohlubování stávajících. Odpolední blok se věnuje pohybovým či tvůrčím aktivitám. Večerní blok vytváří prostor pro zábavu a relaxaci. 

Kromě tématicky zaměřených programů je možné připravit program podle individuálních požadavků. Délku i obsah programu je možné libovolně upravit podle požadavků.

KAMARÁDSTVÍ - DOBRODRUŽSTVÍ - ZÁŽITKY

Tématické programy Školy v přírodě

Po stopách lovců mamutů

Program účastníky zavede do života pravěké tlupy. Čeká nás každodenní boj o přežití. Členové tlupy musí zajistit chod tábora, obstarat vodu, rozdělat oheň. Naučí se pohybovat v přírodě, rozpoznávat zvířata i rostliny a stromy. Bude potřeba zajistit dostatek obživy sběrem i lovem. Tlupa si vytvoří své rituály a obřadní tance. Život v tlupě není jen o tvrdé práci, ale také o tvoření a zdobení - vyrobíme si přírodní šperky a ozdoby.

Já a příroda

Zodpovědný přístup k přírodě a jejímu bohatství je cílem tohoto programu. Společně budeme budovat pozitivní vztah k životnímu prostředí. Naučíme se rozpoznávat rostliny, živočichy i nerosty. Čeká nás řada experimentů a pozorování. Budeme přírodu vnímat všemi smysly a osvojíme si zásady ochrany přírody. Program doplňuje vhodným způsobem výuku prvouky, pracovních činností a tělesné výchovy.

Přežití v přírodě

Orientace v neznámém terénu, první pomoc a základní tábornické dovednosti jsou jen zlomek toho, co je třeba znát pro přežití v přírodě. Zábavnou, a hlavně bezpečnou formou se naučíme například rozdělat oheň, zajistit si vodu, uvařit jednoduché jídlo z darů lesa. Naučíme se pomoci zraněnému kamarádovi. Osvojíme si dovednosti, jak neztratit hlavu a řešit krizové situace v neznámém prostředí. 

Život na vsi

Program je inspirován životem na vesnici v průběhu celého roku. Seznámíme se s tradicemi z dob našich babiček. Nahlédneme do historie lidových řemesel. Společně zažijeme život na valašské chalupě a zjistíme, jak to na statku chodilo, jaká zvířata se chovala na statku. Podíváme se také, jaké plodiny se pěstovaly. Odhalíme si rozdílný přístup k přírodě a jejímu využívání v dřívějších dobách v porovnání s intenzivním zemědělstvím současnosti.

Mám ruce, nohy, hlavu a nebojím se je používat

Program plný sportovních aktivit, kreativního tvoření a zábavných her. Zkrátka zapojíme celé tělo v pestré paletě aktivit, které posílí nejen naše svaly, ale také dají zabrat naší fantazii a rozumu. Tvořivá dílna se spoustou možností pro kluky i holky vystřídá týmové i individuální soutěže. Děti se naučí používat sílu i rozum, logicky uvažovat a rozmyslet si své kroky dostatečně dopředu. 

Individuální program 

Kromě tematicky zaměřených programů je možné připravit program podle individuálních požadavků dané skupiny. Pobyty je možné koncipovat jako 2 - 7denní. Nabízíme například možnost uspořádat Školu v přírodě zaměřenou na prohloubení znalosti anglického jazyka. Výuku angličtiny poutavou formou v průběhu celodenního programu zajistí náš pedagog s mnohaletou praxí.